Thinking in Sound

The Black Sheep

De term schaapgedrag beschrijft het fenomeen dat mensen schaapachtig kuddegedrag vertonen, waar een groep/kudde (vaak onbewust) collectief manoeuvreert en zich voortbeweegt als één. Dit gedrag is overal terug te vinden in de samenleving, maar men is lang niet altijd bewust hiervan. Met dit als inspiratie ligt de focus binnen dit cultuur-maatschappelijke project op de bewustwording van eigen schaapgedrag. Het oorspronkelijke idee werd uitgevoerd door middel van een interactieve geluidsinstallatie. Helaas hebben we door omstandigheden ons plan aan moeten passen.

We hebben gekozen voor een digitaal (schijn)spel, bestaande uit een canvas waarop de gebruiker pixels in zijn/haar kleur kan plaatsen. Het spel zorgt voor een leuke interactie en maakt het voor een breed publiek interessant, op de achtergrond wordt het schaapgedrag geanalyseerd. Het schijndoel is om het canvas zoveel mogelijk met jouw kleur te vullen. Veel mensen kennen dit spel als ‘landjepik’.

Op vrijdag 29 mei 2020 is het prototype via sociale media de wereld in gestuurd. Een halve week later hadden we 28 antwoorden ontvangen op de google forms. Een meerderheid geeft aan bij een volgende keer spelen zich meer bezig te houden met zijn/haar schaapgedrag.